Pôvod názvov slovenských mesiacov

0

Najrozšírenejšie „medzinárodné“ pomenovanie kalendárnych mesiacov, z ktorého vychádzajú aj názvy súčasných slovenských mesiacov, čerpalo z názvoslovia čísel, mien pohanských bohov a ľudových slávností. Za medzinárodné ich označujeme z dôvodu ich výskytu v najrozšírenejších svetových jazykov ako je angličtina, španielčina, francúzština či nemčina. Aj keď nie vždy bolo tomu tak, dôkazom sú názvy štúrovských mesiacov.

JANUÁR (leden) – počiatočný mesiac roku bol odvodený od mena rímskeho boha Jánusa. Bol bohom všetkého začínajúceho a ochrancom prechodov, brán a dverí.

FEBRUÁR (únor) – druhý mesiac v roku bol pomenovaná podľa očistných predmetov – „februa“, ktoré sa používali v rámci sviatku očisty – februária. Ten sa konal každoročne 15. februára. Februa boli pletené korbáče z kože obetovaných kozliat. Šibanie malo priniesť pastierom šťastie.

MAREC (březen) – odvodený od mena rímskeho boha vojny a roľníctva, ktorým bol Mars (grécky ekvivalent – Ares). Mars bol údajným otcom Romula a Rema, ktorí sa považujú (podľa povesti) za zakladateľov Ríma. Marec bol prvým mesiacom rímskeho kalendárneho roka. Ten mal iba desať mesiacov.

APRÍL (duben) – aj keď pôvod názvu 4. kalendárneho mesiaca nie je jednoznačný, mnohí historici odvodzujú jeho názov z latinského slova „aperíre“ – otvárať. V tomto období roka sa začínala prebúdzať príroda, kvety začínali otvárať listy. Takisto sa otvárali aj sudy s vínom, aby sa mohlo degustovať.

Pôvod názvov slovenských mesiacov

MÁJ (květen) – ani pomenovanie piateho mesiaca v roku nie je úplne jednoznačné. Každopádne by sa malo jednať o ďalší „božský“ názov, odvodený buď od mena boha obilia – Maia alebo bohyne Maie – ochrankyne matiek.

JÚN (červen) – mal by niesť meno rímskej bohyne Juno – kráľovnej bohov. Do úvahy prichádza aj odvodenie od sviatku rímskej mládeže – juniáles (iunou – mladší).

JÚL (červenec) – pôvodne piaty mesiac rímskeho kalendára bol pomenovaný podľa najmocnejšieho muža Rímskej ríše, vodcu a politika, Julia Caesara. V tomto období sa konali rímske hry na počesť Caesarovho víťazstva v občianskej vojne.

AUGUST (srpen) – pomenovaný podľa ďalšieho významného vodcu rímskej ríše, cisára Augusta. Slovo augustus sa prekladá ako velebný, požehnaný.

No a ďalej nasledujú mesiace pomenované podľa čísloviek vyplývajúcich z ich poradia v rímskom kalendárnom roku. Ako som už spomínal pri popise mesiaca marec, rímsky rok mal 10 mesiacov. Preto číslovanie nasledujúcich mesiacov nekorešponduje s poradím, tak ako ho poznáme dnes.

SEPTEMBER (záři) – ako siedmy („septem“ – sedem) mesiac rímskeho kalendára.

OKTÓBER (říjen) – ako ôsmy („octo“ – osem) mesiac rímskeho kalendára.

NOVEMBER (listopad) – ako deviaty („novem“ – deväť) mesiac rímskeho kalendára.

DECEMBER (prosinec) – ako desiaty (decem – desať) mesiac rímskeho kalendára.

Share.

About Author

Vyštudovaný Mediamatik na Žilinskej univerzite a zakladateľ jedinečného slovenského portálu o Hyperloop (www.hyperloop-info.sk). Zaujímam sa o informácie z oblasti IKT, vedy, histórie a technologických inovácií. Okrem sýtenia svojích informačných a znalostných potrieb, športujem, spievam v rockovej kapele a rád chodím do prírody:-) Pripravujem pre Vás aj portál o IKT. Kontaktovať ma môžete na adrese juraj@hyperloop-info.sk | Google+ |

Leave A Reply