Osobné údaje

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES – všeobecné naradenie o ochrane osobných údajov (ďalej len nariadenie) vás týmto informujeme, že prostredníctvom stránky Ceske-mesiace.sk (ďalej len portál) sa zhromažďujú a spracovávajú osobné údaje. Ich správcom je fyzická osoba „Mgr. Juraj Bakša – Smart Media, Dolná Tižina 283 01304 Dolná Tižina, IČO: 50889150, zapísaná v živnostenskom registri okresného úradu Žilina – 580-60210″ (ďalej len správca), ktorá je prevádzkovateľom portálu. Zároveň vás správca uisťuje, že spracováva len údaje, ktoré sú nevyhnutné k fungovaniu portálu, využívaniu jeho súčastí a napĺňaniu oprávnených záujmov správcu na základe nariadenia (ďalej len oprávnené záujmy).

Osobné údaje, ktoré spracováva správca portálu a ďalší spracovatelia

Správca portálu a ďalší spracovatelia osobných údajov môžu prostredníctvom portálu zhromažďovať a spracovávať nasledujúce údaje: IP adresa a informácie získané prostredníctvom súborov cookies.

Správca portálu zhromažďuje a spracováva nasledujúce osobné údaje:

 • IP adresy, cookies a podobné technické súbory, a to pre analytické a marketingové účely prostredníctvom ďalších spracovateľov osobných údajov, ktorí sú prevádzkovateľmi služieb Google Analytics a Facebook. V prípade cookies a podobných technických súborov sa tak deje po dobu 29 dní až 2 rokov, v závislosti od ich typu.

Správca portálu vyhlasuje, že vykonal všetky základné opatrenia pre ochranu spomínaných horeuvedených údajov. V jeho prípade to znamená:

 • zabezpečenie prístupu k zariadeniam, ktoré majú priamy prístup k údajom, a to prostredníctvom bezpečného hesla,
 • zabezpečenie prihlásenia do aplikácií a služieb, prostredníctvom ktorých sa dá dostať k údajom, a to prostredníctvom bezpečného hesla,
 • zabezpečenie primeranej ochrany zariadení, prostredníctvom ktorých je možný prístup do aplikácií a služieb, cez ktoré sa dá dostať k osobným údajom, a to v podobe aktualizovaného operačného systému a antivírusového programu.

Ďalší spracovatelia osobných údajov:

 • poskytovateľ služby Google Analytics (analytické účely), ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
 • poskytovateľ soc. siete Facebook (zdieľanie a „lajkovanie“ obsahu), ktorý prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Limited, so sídlom Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Írsko.

Horeuvedené služby a soc. siete nakladajú s osobnými údajmi v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájdete na nasledujúcich odkazoch:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk
https://policies.google.com/privacy?hl=sk
https://www.facebook.com/policy

Vyhlásenie o prenose údajov do tretích krajín

Správca portálu týmto prehlasuje, že nebude zhromaždené a spracované údaje prenášať do tretích krajín.

Práva používateľa portálu súvisiace so spracovaním a ochranou jeho osobných údajov

Berte na vedomie, že podľa spomínaného nariadenia máte právo:

 • požadovať od správcu osobných údajov informácie o tom, ktoré vaše osobné údaje spracováva, prípadne si vyžiadať kópiu,
 • vyžiadať si od správcu osobných údajov prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať, opraviť alebo obmedziť ich spracovanie,
 • požadovať od správcu osobných údajov vymazanie týchto osobných údajov – ten je uskutočnený v prípade, že nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami správcu osobných údajov,
 • v prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu žiadať prenos týchto údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov, obrátiť sa na správcu osobných údajov alebo Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, prípadne súd.

Urobiť tak môžete prostredníctvom adresy: kontakt@teslamagazin.sk