Duben slovensky

Duben slovensky je apríl, to jest štvrtý mesiac kalendárneho roku. Etymologický pôvod názvu českého mesiaca duben.

Duben slovensky

duben slovensky – apríl

duben slovenskyduben slovensky